Pojemnik GN 1/1 200mm z ruchomymi uchwytami

15,00